Kancelaria

Arkadiusz Zawada

Radca prawny przy OIRP w Kielcach. Absolwent studium dziennego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał pracując, a następnie współpracując z warszawską Kancelarią Prawniczą ”Cavere”. Arkadiusz Zawada zajmuje się prawem handlowym, cywilnym i administracyjnym.

Specjalizuje się w sprawach związanych z obsługą spółek handlowych a także w sprawach związanych z ochroną wierzyciela przed niewypłacalnym dłużnikiem (skarga pauliańska). Do jego obowiązków należy udział w sporządzaniu i opiniowaniu umów, zastępstwo prawne i procesowe klientów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych.

Jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Grzywacz-Zawada s.c.

Doświadczenie:

  • Kompleksowa obsługa prawna jednej z największych firm deweloperskich w kraju,
  • Doradztwo prawne wykonywane na rzecz wiodącej spółki z sektora ambient marketingu,
  • Bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie dokumentów związanych z działalnością ich organów,
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, w tym przed sądem gospodarczym, reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
  • Udział w procesach tworzenia spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Opracowywanie kompleksowych opinii prawnych.