Michał Grzywacz

Michał Grzywacz

Radca prawny przy OIRP w Kielcach, doradca podatkowy. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył ponadto Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

Michał Grzywacz doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując przez 4 lata z jedną z warszawskich kancelarii prawnych, a wcześniej także w organach podatkowych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w optymalizacji ich obowiązków podatkowych a także reprezentując ich w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz skarbowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo spółek handlowych, prawo mediów i reklamy oraz prawo pracy.

Michał Grzywacz jest ponadto autorem licznych artykułów i komentarzy, w tym m. in. dla Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej oraz prasy specjalistycznej.

Jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Grzywacz-Zawada s.c.

Doświadczenie:

  • Doradztwo podatkowe i reprezentowanie podatników w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz skarbowych (w tym postępowanie w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu wynosiła 1,3 mln złotych)
  • Opracowywanie kompleksowych opinii prawnych w zakresie restrukturyzacji podmiotów; nabywaniu przez nich akcji, udziałów w innych podmiotach, także z udziałem spółek zagranicznych
  • Bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego; w tym sporządzanie projektów umów spółek oraz pomoc w ich rejestracji
  • Opracowywanie regulaminów akcji promocyjnych (konkursów, sprzedaży premiowych, loterii promocyjnych)
  • Sporządzanie opinii nt. optymalizacji zatrudnienia w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa podatkowego
  • Tworzenie oraz likwidacja stowarzyszeń i fundacji.