Oferta

W ramach działalności Kancelaria Grzywacz - Zawada s.c. zajmuje się w szczególności:

 • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych,
 • przygotowywaniem projektów umów oraz udziałem w ich negocjowaniu z kontrahentami,
 • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, podatkowego, gospodarczego i prawa pracy.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w następujących sprawach:

Prawo podatkowe

 • sporządzanie opinii w przedmiocie oceny skutków podatkowych poszczególnych czynności prawnych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji obowiązków podatkowych,
 • reprezentacja podatników w postępowaniach podatkowych oraz sporach przed sądami administracyjnymi.

Prawo handlowe

 • sporządzanie umów spółek handlowych oraz ich rejestracja,
 • prowadzenie sporów wynikających ze stosunku spółki,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek.

Prawo cywilne i gospodarcze

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz ich weryfikacja,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy.

Prawo administracyjne

 • występowanie przed organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie wniosków, zażaleń, odwołań,
 • zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

Wynagrodzenia