Publikacje prasowe

Wspólnik nie odliczy swojego wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę na rzecz własnej spółki nie stanowi dla wspólnika kosztu uzyskania przychodu. Jednak pozostali wspólnicy mogą ten wydatek zaliczyć w koszty.

(...) Do takich wniosków prowadzi wykładnia art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z nim wartość własnej pracy podatnika, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśnia Michał Grzywacz, radca prawny z Kancelarii Prawnej Grzywacz-Zawada, oznacza to, że nawiązanie stosunku pracy z własną spółką i wypłacanie z tego tytułu wynagrodzenia skutkować będzie poniesieniem wydatku, który nie pomniejszy przychodu wspólnika.

- Moim zdaniem zawarcie takiej umowy wpłynie jednak na wysokość dochodu pozostałych wspólników - mówi ekspert.

W jego ocenie pozostali wspólnicy, wobec braku analogicznego przepisu, będą mogli odpowiednią część takiego wynagrodzenia (wynikającą z ich udziału w zyskach i stratach spółki) zaliczyć do wydatków stanowiących ich koszt uzyskania przychodu. Michał Grzywacz zauważa, że art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT odnosi się wyraźnie tylko do wartości własnej pracy. A zatem wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodów wspólnika będzie więc dla niego wydatek poniesiony przez spółkę na wypłatę wynagrodzenia pozostałych wspólników.

- Na szczęście dla podatników podobny pogląd wydaje się podzielać Ministerstwo Finansów np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB1/415-1279/ 08-2/IF z 27 stycznia 2009 r. - dodaje ekspert.

Więcej: Gazeta Prawna 07.04.2009 r.