Wynagrodzenia

Proponujemy kilka modeli kształtowania naszego wynagrodzenia. Wybór pozostawiamy oczywiście Państwu!

Wynagrodzenie godzinowe: iloczyn czasu (godzin) poświęconego na pracę nad danym projektem oraz stawki godzinowej;

Wynagrodzenie ryczałtowe: ustalone indywidualnie, przy uwzględnieniu złożoności danej sprawy;

Pakiety godzinowe: ustalane dla firm zainteresowanych miesięczną, stałą obsługą. W jego ramach wybierają Państwo ilość godzin obsługi prawnej, za którą ustalane jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Powrót do oferty

Wynagrodzenia

Oferujemy

  • prawo spółek handlowych,
  • prawo podatkowe i postępowanie podatkowe,
  • postępowanie administracyjne,
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • zastępstwo prawne – prowadzenie negocjacji,
  • prawo pracy,
  • media, prawo reklamy,
  • fundacje, stowarzyszenia,